ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ម៉ោង: 9: 00 am - 8: 00 ម៉ោង | ហៅ & WhatsApp, Telegram, Viber, បន្ទាត់ + 66 61 686 66 55

ប៉ូតង់ស្យែលពហុបៃតង (12IU)> ប៊ិច 36 (បង់ប្រាក់ប្រចាំខែនៃការលក់ដុំ)

ក្រុមហ៊ុន Pfizer

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ 0.00 130,000.00 លក់

ពិនិត្យឡើងវិញនូវអតិថិជន

ផ្អែកលើការពិនិត្យ 3 សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

លក់ដុំពពួក Genotropin នៅប្រទេសថៃ

- តម្លៃ​ពិសេស

- ដឹកជញ្ជូនអ្នកនាំសំបុត្រដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងធុងផ្ទុកថ្នាំពេទ្យ

- ការបង់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់