ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ម៉ោង: 9: 00 am - 8: 00 ម៉ោង | ហៅ & WhatsApp, Telegram, Viber, បន្ទាត់ + 66 61 686 66 55
Testoviron Depot - Buy HGH Thailand

Testoviron Depot

BAYER

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ 5,500.00 លក់

1ml មាន Testosterone enantate 250 មីលីក្រាមក្នុងសូលុយស្យុងប្រេង។ ប្រអប់មានអ័ក្ស 20 ។ នៃ 1m