ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ម៉ោង: 9: 00 am - 8: 00 ម៉ោង | ហៅ & WhatsApp, Telegram, Viber, បន្ទាត់ + 66 61 686 66 55
Saizen 8 MG Click Easy, 24 IU Set - Buy HGH Thailand

Saizen 8 MG ចុចងាយស្រួល, 24 IU Set

Merck Pharma

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ 0.00 លក់

លេខសម្គាល់ផលិតផល 8699780000000
ផលិតផល Saizen Click.Easy 8mg
កម្លាំង 8mg
កញ្ចប់ទំហំ 1
ទម្រង់ឱសថ កំណត់
គ្រឿងផ្សំសកម្ម សុថូទ្រីព (មហារីកពងស្វាស)
ក្រុមហ៊ុនផលិត Merck Serono
អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ Merck Pharma
ឈ្មោះយីហោ Saizen ចុចងាយស្រួល
ប្រភព​ដើម ប្រទេស​អ៊ីតាលី
សកម្ម - អកម្ម - មិនអាចទៅរួច ដែលសកម្ម