ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ម៉ោង: 9: 00 am - 8: 00 ម៉ោង | ហៅ & WhatsApp, Viber, បន្ទាត់ + 66 90 587 45 75
ទិញ Saizen HGH នៅប្រទេសថៃ

Saizen 8 MG ចុចងាយស្រួល, 24 IU Set

Merck Pharma

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ ฿ 0.00 បាត លក់

Product ID 8699780000000
ផលិតផល Saizen Click.Easy 8mg
កម្លាំង 8mg
Pack Size 1
Pharmaceutical Form កំណត់
Active Ingredients Somatropin (Human Growth Hormone)
ក្រុមហ៊ុនផលិត Merck Serono
License Holder Merck Pharma
E.Q.US.Brand Name Saizen Click Easy
ប្រភព​ដើម ប្រទេស​អ៊ីតាលី
Active-Passive-Not Avaliable ដែលសកម្ម