ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ម៉ោង: 9: 00 am - 8: 00 ម៉ោង | ហៅ & WhatsApp, Viber, បន្ទាត់ + 66 90 587 45 75
Buy Omnitrope in Thailand - Genuine HGH Cartridges of Growth Hormone

Omnitrope 30 IU (10 MG) cartridges

Sandoz

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ ฿ 0.00 បាត លក់

Product ID 8699520000000
ផលិតផល Omnitrope s.c. 10mg/1.5ml(30IU)
កម្លាំង 10mg/1.5ml(30IU)
Pack Size 1
Pharmaceutical Form Cartridges
Active Ingredients Somatropin (Human Growth Hormone)
ក្រុមហ៊ុនផលិត Sandoz
License Holder Sandoz
E.Q.US.Brand Name Omnitrope
ប្រភព​ដើម ប្រទេស​អូទ្រីស
Active-Passive-Not Avaliable ដែលសកម្ម