ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ម៉ោង: 9: 00 am - 8: 00 ម៉ោង | ហៅ & WhatsApp, Viber, បន្ទាត់ + 66 90 587 45 75

Norditropin Simplexx 45 IU (15 MG) cartridges

Novo Nordisk

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ ฿ 0.00 បាត លក់

Product ID 8699680000000
ផលិតផល Norditropin Simplexx 15mg/1.5ml(45IU)
កម្លាំង 15mg/1.5ml(45IU)
Pack Size 1
Pharmaceutical Form ព្រីនធឺ
Active Ingredients Somatropin (Human Growth Hormone)
ក្រុមហ៊ុនផលិត Novo Nordisk
License Holder Novo Nordisk
E.Q.US.Brand Name Norditropin
ប្រភព​ដើម ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក
Active-Passive-Not Avaliable ដែលសកម្ម