ការដឹកជញ្ជូនសំបុត្រនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ | ម៉ោង: 9: 00 - 21: 00 | ហៅ & WhatsApp 24 / 7, បន្ទាត់ + 66 94 635 76 37

លក្ខខណ្ឌនិងគោលនយោបាយបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃ 2%

ផ្តល់ជូនអតិថិជនថ្មីនៅពេលពួកគេទទួលបានប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃលេខកូដផ្សព្វផ្សាយឬការបញ្ចុះតម្លៃ 

(ចំណាំ - ការទូទាត់សងប្រចាំខែមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ)

 

បញ្ចុះតម្លៃ 3%

ផ្តល់ជូនអតិថិជនទៀងទាត់ទាំងអស់

(ចំណាំ - ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អតិថិជននិងការផ្តល់ជូនពិសេស - មិនសង្ខេប)

(ចំណាំ - ការទូទាត់សងប្រចាំខែមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ)

 

Accumulative discount

A client who has received the status of "regular customer" and a 3% discount after the first order automatically starts to receive a plus 1% discount for each subsequent order (for example, customers who have made 6 orders are eligible for a 10% discount; this change takes effect from ខែតុលា 17, 2018)

 

បញ្ចុះតម្លៃ 5%

ផ្តល់ជូនដូចជាអតិថិជនធម្មតានិងអតិថិជនថ្មីៗ

- ជួយអ្នកនិពន្ធនៃគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីបង្កើតមាតិកាបង្កើតការពិនិត្យឡើងវិញនៃផលិតផលរបស់យើងអត្ថបទប្លក់រូបភាពសម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើង

(ការបញ្ចុះតម្លៃក៏មិនត្រូវបានសរុប)

(ចំណាំ - ការទូទាត់សងប្រចាំខែមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ)

 

បញ្ចុះតម្លៃ 10%

តំណតត - ផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនធម្មតាដែលបានអញ្ជើញមិត្តភក្តិនិងគ្រួសារដើម្បីធ្វើការទិញ

ការអញ្ជើញនេះក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5%

(ចំណាំ - ការទូទាត់សងប្រចាំខែមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ)

 

 

ចង់ទទួលបានការបញ្ចុះ? ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង