ការដឹកជញ្ជូនសំបុត្រនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ | ម៉ោង: 9: 00 am - 8: 00 ម៉ោង | ហៅ & WhatsApp បន្ទាត់ + 66 94 635 76 37

ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ HGH Genotropin GoQuick នៅក្នុងប្រទេសថៃជាភាសាអង់គ្លេស

ការបង្រៀនទាំងស្រុងជាភាសាអង់គ្លេសស្តីពីការប្រើប្រាស់

Genotropin GoQuick នៅប្រទេសថៃពី Pfizer

"សំណួរទាំងអស់សូមប្រើប្រាស់ក្នុងមតិយោបល់"


ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

សូមកត់សម្គាល់មតិយោបល់ត្រូវតែអនុម័តមុនពេលបោះពុម្ព


សូមអានផងដែរ: